Đã hoàn thành việc tổ chức thẩm định các chương trình môn học

0
346

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT của Bộ GDĐT đã đánh giá kết quả xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo yêu cầu Nghị quyết số 29 và Nghị quyết 88/2014/QH13.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết 88), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Quyết định 404).

Trên cơ sở đó, Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2017/QH14 và Nghị quyết 88.

Thực hiện mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới nêu tại Nghị quyết 88, Bộ GDĐT chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 29, chú trọng phát triển các phẩm chất, năng lực cho học sinh; kết hợp dạy chữ, dạy người và dạy nghề.

Dự thảo Chương trình tổng thể đã kế thừa, phát huy ưu điểm của các chương trình GDPT trước đây, đồng thời tiếp cận xu hướng quốc tế về xây dựng chương trình GDPT.

Dự thảo đã có những nội dung đổi mới mang tính đột phá như cụ thể hoá mục tiêu phát triển năng lực cá nhân nêu trong Luật Giáo dục; xác định những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cần hình thành, phát triển cho học sinh.

Chương trình GDPT được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 05 năm và cấp THCS 04 năm) bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, toàn diện và thực sự cần thiết; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm) bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng và chủ động chuẩn bị tốt cho giai đoạn giáo dục sau phổ thông.

Chương trình có những môn học và hoạt động giáo dục có tính tích hợp khá hợp lý và khoa học đồng thời cho phép học sinh được tự chọn môn học và phân hóa hướng nghiệp sớm.

Chương trình được xây dựng theo hướng mở, đảm bảo thống nhất về những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.