Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD

0
496

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, cả nước có 93 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 271,46 triệu USD; 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 42 triệu USD.

</p> <p>Tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 313,48 triệu USD.</p> <p>Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,84 triệu USD và chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 45,87 triệu USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.</p> <p>Trong 8 tháng năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 95,19 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ 2 với 37,7 triệu USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư. Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,93 triệu USD, Slovakia xếp thứ 3 và chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.</p> <p>Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2006 đến nay là giai đoạn “bùng nổ” đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam. Tính đến tháng 1/2017, Việt Nam đang có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 21,4 tỷ USD. Đó là những con số “trong mơ” của doanh nghiệp Việt 20 năm trước.</p> <p>Riêng trong năm 2017, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đầu tư ra nước ngoài là 350 triệu USD. Như vậy, luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài khoảng 22 tỷ USD.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffreegame-life.net%2Fnha-dat%2Fviet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C3%A3+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+22+t%E1%BB%B7+USD&url=https%3A%2F%2Ffreegame-life.net%2Fnha-dat%2Fviet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html&via=Trang+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://freegame-life.net/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://freegame-life.net/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html&media=https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C3%A3+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+22+t%E1%BB%B7+USD" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C3%A3+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+22+t%E1%BB%B7+USD%20-%20https%3A%2F%2Ffreegame-life.net%2Fnha-dat%2Fviet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://freegame-life.net/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://freegame-life.net/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html" data-text="Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/nhan-dinh-chung-khoan-tuan-4-7-9-dang-co-su-giang-co-manh.html">Nhận định chứng khoán tuần 4-7/9: “Đang có sự giằng co mạnh”</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/ba-co-con-gai-cua-chu-tich-dang-ky-mua-luong-lon-co-phieu-mpc.html">Ba cô con gái của Chủ tịch đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu MPC</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://freegame-life.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-02T12:28:39+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-02T12:28:39+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://freegame-life.net/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Trang đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_62bb27ed5ffab_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_62bb27ed5ffab" ><script>var block_td_uid_3_62bb27ed5ffab = new tdBlock(); block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.id = "td_uid_3_62bb27ed5ffab"; block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_62bb27ed5ffab_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_62bb27ed5ffab_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":8202,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.post_count = "6"; block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.found_posts = "1775"; block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.header_color = ""; block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_62bb27ed5ffab.max_num_pages = "296"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_62bb27ed5ffab); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_62bb27ed6347b" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_62bb27ed5ffab" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_62bb27ed63480" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_62bb27ed5ffab" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_62bb27ed5ffab class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/nguyen-nhan-gia-nha-dat-cong-ty-dai-an-loc-tai-bau-bang-ngay-cang-tang.html" rel="bookmark" title="Nguyên Nhân Giá Nhà Đất Công ty Đại An Lộc Tại Bàu Bàng Ngày Càng Tăng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nguyên Nhân Giá Nhà Đất Công ty Đại An Lộc Tại Bàu Bàng Ngày Càng Tăng"/></a></div> <a href="https://freegame-life.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/nguyen-nhan-gia-nha-dat-cong-ty-dai-an-loc-tai-bau-bang-ngay-cang-tang.html" rel="bookmark" title="Nguyên Nhân Giá Nhà Đất Công ty Đại An Lộc Tại Bàu Bàng Ngày Càng Tăng">Nguyên Nhân Giá Nhà Đất Công ty Đại An Lộc Tại Bàu Bàng Ngày Càng Tăng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/lan-song-nha-dau-tu-do-ve-binh-duong-dau-tu-bds-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Làn sóng nhà đầu tư đổ về Bình Dương đầu tư BĐS Địa Ốc Đại An Lộc"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Làn sóng nhà đầu tư đổ về Bình Dương đầu tư BĐS Địa Ốc Đại An Lộc"/></a></div> <a href="https://freegame-life.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/lan-song-nha-dau-tu-do-ve-binh-duong-dau-tu-bds-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Làn sóng nhà đầu tư đổ về Bình Dương đầu tư BĐS Địa Ốc Đại An Lộc">Làn sóng nhà đầu tư đổ về Bình Dương đầu tư BĐS Địa Ốc Đại An Lộc</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/dat-nen-vung-ven-cong-ty-dai-an-loc-van-la-kenh-dau-tu-hap-dan.html" rel="bookmark" title="Đất nền vùng ven Công ty Đại An Lộc vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền vùng ven Công ty Đại An Lộc vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn"/></a></div> <a href="https://freegame-life.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/dat-nen-vung-ven-cong-ty-dai-an-loc-van-la-kenh-dau-tu-hap-dan.html" rel="bookmark" title="Đất nền vùng ven Công ty Đại An Lộc vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn">Đất nền vùng ven Công ty Đại An Lộc vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/toan-canh-bat-dong-san-dia-oc-nan-an-tai-dong-nai-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Toàn cảnh bất động sản địa ốc Nan An tại Đồng Nai thời điểm cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Toàn cảnh bất động sản địa ốc Nan An tại Đồng Nai thời điểm cuối năm"/></a></div> <a href="https://freegame-life.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/toan-canh-bat-dong-san-dia-oc-nan-an-tai-dong-nai-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Toàn cảnh bất động sản địa ốc Nan An tại Đồng Nai thời điểm cuối năm">Toàn cảnh bất động sản địa ốc Nan An tại Đồng Nai thời điểm cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/vi-sao-bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-duoc-nhieu-nha-dau-tu-tin-tuong-san-don.html" rel="bookmark" title="Vì sao BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai được nhiều nhà đầu tư tin tưởng săn đón?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vì sao BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai được nhiều nhà đầu tư tin tưởng săn đón?"/></a></div> <a href="https://freegame-life.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/vi-sao-bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-duoc-nhieu-nha-dau-tu-tin-tuong-san-don.html" rel="bookmark" title="Vì sao BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai được nhiều nhà đầu tư tin tưởng săn đón?">Vì sao BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai được nhiều nhà đầu tư tin tưởng săn đón?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-tiep-dien-tang-nhiet-nho-ha-tang-dong-bo.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai tiếp diễn tăng nhiệt nhờ hạ tầng đồng bộ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai tiếp diễn tăng nhiệt nhờ hạ tầng đồng bộ"/></a></div> <a href="https://freegame-life.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/nha-dat/bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-tiep-dien-tang-nhiet-nho-ha-tang-dong-bo.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai tiếp diễn tăng nhiệt nhờ hạ tầng đồng bộ">BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai tiếp diễn tăng nhiệt nhờ hạ tầng đồng bộ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_62bb27ed5ffab" data-td_block_id="td_uid_3_62bb27ed5ffab"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_62bb27ed5ffab" data-td_block_id="td_uid_3_62bb27ed5ffab"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://freegame-life.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='8202' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="fcee9f4713" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="32"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_62bb27ed65b0a_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_62bb27ed65b0a" ><script>var block_td_uid_8_62bb27ed65b0a = new tdBlock(); block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.id = "td_uid_8_62bb27ed65b0a"; block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_62bb27ed65b0a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_62bb27ed65b0a_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.post_count = "3"; block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.found_posts = "23198"; block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.header_color = "#"; block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_62bb27ed65b0a.max_num_pages = "7733"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_62bb27ed65b0a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_62bb27ed65b0a class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/bo-tui-mot-vai-kinh-nghiem-chon-mua-nha-tai-du-an-imperia-river-view.html" rel="bookmark" title="Bỏ túi một vài kinh nghiệm chọn mua nhà tại dự án Imperia River View"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/fe155ca468183c47a5eaa7b5acaebf27-150x150.png" alt="" title="Bỏ túi một vài kinh nghiệm chọn mua nhà tại dự án Imperia River View"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/bo-tui-mot-vai-kinh-nghiem-chon-mua-nha-tai-du-an-imperia-river-view.html" rel="bookmark" title="Bỏ túi một vài kinh nghiệm chọn mua nhà tại dự án Imperia River View">Bỏ túi một vài kinh nghiệm chọn mua nhà tại dự án Imperia River...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://freegame-life.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://freegame-life.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-28T15:46:15+00:00" >28 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/bo-tui-mot-vai-kinh-nghiem-chon-mua-nha-tai-du-an-imperia-river-view.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội kéo theo sự ra đời của hàng ngàn khu đô thị sang... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/lieu-nha-cai-cfun68-co-that-su-chat-luong-va-uy-tin-nhu-loi-don-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Liệu nhà cái CFUN68 có thât sự chất lượng và uy tín như lời đồn hay không?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/2cd76d5d6f69a53b66cec8e9616fb8d5-150x150.png" alt="" title="Liệu nhà cái CFUN68 có thât sự chất lượng và uy tín như lời đồn hay không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/lieu-nha-cai-cfun68-co-that-su-chat-luong-va-uy-tin-nhu-loi-don-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Liệu nhà cái CFUN68 có thât sự chất lượng và uy tín như lời đồn hay không?">Liệu nhà cái CFUN68 có thât sự chất lượng và uy tín như lời...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://freegame-life.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://freegame-life.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-27T17:16:44+00:00" >27 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/lieu-nha-cai-cfun68-co-that-su-chat-luong-va-uy-tin-nhu-loi-don-hay-khong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Nhà cái CFUN68 là cái tên mới nổi trong thị trường giải trí Việt Nam hiện nay nhưng lại nhận được rất nhiều sự... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-nen-biet-ve-nha-cai-cf68.html" rel="bookmark" title="Những điều nên biết về Nhà cái CF68"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/1de5cec1d6f72e6a16c32a4b4a47cae7-150x150.png" alt="" title="Những điều nên biết về Nhà cái CF68"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-nen-biet-ve-nha-cai-cf68.html" rel="bookmark" title="Những điều nên biết về Nhà cái CF68">Những điều nên biết về Nhà cái CF68</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://freegame-life.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://freegame-life.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-27T16:37:07+00:00" >27 Tháng Sáu, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-nen-biet-ve-nha-cai-cf68.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Game online chắc hẳn đã không còn xa lạ đối với nhiều người trong chúng ta, đây là hoạt động giải trí được... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://freegame-life.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://freegame-life.net">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://freegame-life.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://freegame-life.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://freegame-life.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://freegame-life.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://freegame-life.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://freegame-life.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://freegame-life.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://freegame-life.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://freegame-life.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://freegame-life.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://freegame-life.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://freegame-life.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://freegame-life.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://fabet88.me/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet88.me/</a> <a href="https://nhacaiuytin247.com/nha-cai-fcb8" title="Review nhà cái Fcb8 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/nha-cai-fcb8</a> <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="http://soikeo.info" title="Soi Kèo Euro 2020 - 2021">http://soikeo.info/euro-2020</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, <a href="https://fi881.com/index/vn/lottery" title="ca cuoc xo so fi88">ca cuoc xo so fi88</a> , <a href="https://nhacaitop.org/pubg/" title="nhà doremon pubg">nhà doremon pubg</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/bo-tui-mot-vai-kinh-nghiem-chon-mua-nha-tai-du-an-imperia-river-view.html" rel="bookmark" title="Bỏ túi một vài kinh nghiệm chọn mua nhà tại dự án Imperia River View"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/fe155ca468183c47a5eaa7b5acaebf27-100x70.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/fe155ca468183c47a5eaa7b5acaebf27-100x70.png 100w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/fe155ca468183c47a5eaa7b5acaebf27-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bỏ túi một vài kinh nghiệm chọn mua nhà tại dự án Imperia River View"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/bo-tui-mot-vai-kinh-nghiem-chon-mua-nha-tai-du-an-imperia-river-view.html" rel="bookmark" title="Bỏ túi một vài kinh nghiệm chọn mua nhà tại dự án Imperia River View">Bỏ túi một vài kinh nghiệm chọn mua nhà tại dự...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-28T15:46:15+00:00" >28 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/lieu-nha-cai-cfun68-co-that-su-chat-luong-va-uy-tin-nhu-loi-don-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Liệu nhà cái CFUN68 có thât sự chất lượng và uy tín như lời đồn hay không?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/2cd76d5d6f69a53b66cec8e9616fb8d5-100x70.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/2cd76d5d6f69a53b66cec8e9616fb8d5-100x70.png 100w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/2cd76d5d6f69a53b66cec8e9616fb8d5-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Liệu nhà cái CFUN68 có thât sự chất lượng và uy tín như lời đồn hay không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/lieu-nha-cai-cfun68-co-that-su-chat-luong-va-uy-tin-nhu-loi-don-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Liệu nhà cái CFUN68 có thât sự chất lượng và uy tín như lời đồn hay không?">Liệu nhà cái CFUN68 có thât sự chất lượng và uy...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-27T17:16:44+00:00" >27 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-nen-biet-ve-nha-cai-cf68.html" rel="bookmark" title="Những điều nên biết về Nhà cái CF68"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/1de5cec1d6f72e6a16c32a4b4a47cae7-100x70.png" srcset="https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/1de5cec1d6f72e6a16c32a4b4a47cae7-100x70.png 100w, https://freegame-life.net/wp-content/uploads/2022/06/1de5cec1d6f72e6a16c32a4b4a47cae7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những điều nên biết về Nhà cái CF68"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://freegame-life.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-nen-biet-ve-nha-cai-cf68.html" rel="bookmark" title="Những điều nên biết về Nhà cái CF68">Những điều nên biết về Nhà cái CF68</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-27T16:37:07+00:00" >27 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62bb27ed760a4 --> <script type='text/javascript' src='https://freegame-life.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://freegame-life.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://freegame-life.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://freegame-life.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://freegame-life.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://freegame-life.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>